Malchenko Volodymyr
 
 • Malchenko Volodymyr

  2010 - 2015

  studying at Zaporizhzhia State Medical University

  2015 - 2017

  internship at Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education

  Since 2017

  a dental therapist at Dental Studio “SMILE”

  SPECIALIZATION:

  General Dentistry